ONZE FILOSOFIE

Mensgericht leiderschap

Wij stimuleren, inspireren, motiveren en coachen mensen zodat ze hun werk goed kunnen uitvoeren en zich verder kunnen ontwikkelen. Dit laat ons toe het beste in iedere persoon naar boven te halen en die kracht in te zetten om de gestelde doelen gezamenlijk te bereiken.

 

“Behandel mensen alsof ze zijn wat ze ze zouden kunnen zijn, en je helpt hen te worden en wat ze kunnen worden.”

– Johann Wolfgang von Goethe.

 

Ons Logo

Bij het ontwerpen van ons logo zijn we gestart vanuit de westerse representatie van het bekende Taijitu symbool (Yin en Yang).  Dit symbool staat voor ‘het in balans zijn‘, het in staat zijn zich onder alle omstandigheden aan veranderingen te kunnen aanpassen.

 

De typische ‘S’ vorm die Yin en Yang van elkaar ‘scheidt’ verwijst naar de continuïteit en dynamiek van het balanceringsproces. De vorm werd wat verbreed tot een ‘weg’, een ‘roadmap‘ naar datgene waar het echt om gaat: ‘De Inhoud‘.

 

De Inhoud‘ wordt gerepresenteerd door het ‘punt‘ waar de roadmap naar toe leidt. Dit punt werd bewust buiten het geheel geplaatst om de creativiteit en innovativiteit, het ‘buiten het kaderdenken en handelen te visualiseren en te benadrukken.

– Bart Lipkens