ONZE COMPETENTIES

Project Managent

Project Management is de discipline van het zorgvuldig projecteren van planning, organiseren, motiveren en controleren van middelen om specifieke doelstelling te bereiken en aan specifieke succescriteria te voldoen.

Een Project Manager beheert verticaal (in de diepte).

Program Managent

Programma Management is het proces van het beheren van verschillende gerelateerde projecten, vaak om een strategische organisationeel doel te bereiken.

Een Programma Manager beheert horizontaal over de functioneel betrokken projecten van het programma heen.

Een Programma Manager zorgt ervoor dat inspanningen over projecten heen haalbaar blijven vanuit bedrijfsstandpunt, beheert de onderlinge afhankelijkheden, realiseert (strategische) voordelen, maximaliseert de ROI en behoudt een vorm van controle die niet beschikbaar is bij het beheren van afzonderlijke projecten.

Portfoliomanagement is het managen van een bewust gekozen, cyclisch veranderend geheel van activiteiten, projecten en programma’s om de strategische doelstellingen en bijbehorende baten te realiseren.

De doelstelling van portfoliomanagement is het vaststellen van de optimale balans tussen het belang van de activiteiten en het gebruik van de schaarse resources, het rekening houden met de risico’s en kansen die de omgevingsfactoren bieden en het bereiken van de strategische doelstellingen van de organisatie.

Het Project Management Office (PMO) zijn de ogen en oren voor zowel de Project & Programma managers, de stuurgroep, de opdrachtgever, het Management Team en de directie. Al deze stakeholders moeten er vanuit kunnen gaan dat ze met de informatie die men van het PMO heeft verkregen de juiste beslissingen kunnen nemen.

De opdracht van het PMO is een éénduidige project management strategie te definiëren, de respectievelijke strategische maar ook operationele projecten in goede banen te leiden, alle randvoorwaarden en –middelen te creëren voor een succesvolle project management omgeving, … Kortom, uw PMO is de drijvende én sturende kracht achter uw projecten.

Verandermanagement handelt over het succesvol initiëren, realiseren, beheersen en invoeren van een blijvende gewenste organisationele verandering.

Menselijk gedrag is daarbij het moeilijkste onderdeel: de bestaande en vertrouwde werkwijze en gedachtegang moet worden ingeruild voor iets nieuws, iets onbekends.  Voor veel mensen is dit bedreigend en staan daarom de veranderingen vaak in de weg.

Enterprise Architectuur (EA) is een gestructureerde aanpak om een organisatie te innoveren en om wendbaarder te worden.

EA helpt de verschillende business- en IT-domeinen vast te leggen, inclusief onderlinge relaties. Het bevordert duidelijke communicatie met betrokken stakeholders en tussen verschillende afdelingen. Tenslotte kan door impact en change-analyses strategisch inzicht verworven worden, en kunnen IT-risico’s en kosten reduceren.

Bij het coachen ligt de nadruk op het helpen van leiders bij het verwezenlijken van een positieve en langdurige gedragsverandering op specifieke ontwikkelingsgebieden, zodat ze zichzelf en hun impact op de mensen rondom zich beter kunnen begrijpen.

 

Typische ontwikkelingsdoelstellingen:

 

 • meer doeltreffend delegeren,
 • met een open geest luisteren naar verschillende opvattingen,
 • besluitvaardig handelen,
 • zichzelf met vertrouwen voorstellen,
 • doeltreffende functie-overschrijdende relaties en allianties opbouwen,
 • conflicten constructief aanpakken,
 • respectvol omgaan met anderen,
 • persoonlijke efficiëntie verhogen,
 • doeltreffend omgaan met ongeduld, woede en frustratie,
 • to-the-point communicatie en voorkomen van death by PowerPoint,
 • enz.